Szanowny Kliencie

Tekst

Polityka prywatności Akceptuj?

O serwisie

Celem stworzenia serwisu internetowego jest promowanie zdrowego stylu ?ycia w?r?d s?u?b mundurowych oraz zwi?kszenie wiedzy i ?wiadomo?ci na temat ?ywienia i aktywno?ci fizycznej i ich wp?ywu na zdrowie. Przekazywana przez specjalist?w w przyst?pny spos?b wiedza b?dzie mog?a s?u?y? trwa?ej zmianie nawyk?w i kszta?towaniu nowych postaw ?ywieniowych.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w 1928 roku Józef Piłsudski, minister spraw wojskowych powołał do życia Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich.

Misją WIML jest świadczenie usług badawczych, naukowych i medycznych na najwyższym poziomie. Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu, nowoczesne laboratoria i unikalne urządzenia badawcze są gwarantem najlepszej, jakości i profesjonalizmu. Jako jedyny Instytut posiada w swojej strukturze Pracownię Dietetyki i Leczenia Otyłości dedykowaną służbą mundurowym.

Zachęcamy do skorzystać z profesjonalnego doradztwa doświadczonych specjalistów związanych z Instytutem ora skorzystania z naszej oferty szkoleń.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

O serwisie

Mapa jednostek bior?cych
udział w Narodowym Programie Zdrowia